برنامه های تکاران در برابر ویروس کرونا

مرکز پشتیبانی تکاران

محصولی را انتخاب کنید تا سوالات مربوطه و راهنمای استفاده را مشاهده نمایید.

مشاهده محصولات
Customer Services

خدمات مشتریان

شما همچنین می‌توانید سوالات خود را بصورت مستقیم از واحد مربوطه آن در تکاران سوال کنید، تماس بگیرید و یا از دیگر روش های ارتباطی قرار داده شده استفاده نمایید.

تماس با ما